dong duong

DONG DUONG VOCATIONAL ASSOCIATION OF SOUND AND LIGHTING

live sound reinforcement dong duong sound lighting reinforcement
Who we are Drilled man-power reinforcement Sound and lighting reinforcement Live-event equipment Technology infor
| Facebook | Download | News | Contact |
cong-ty-co-phan-dong-duong-tphcm thiet bi am thanh san khau dich vu cho thue am thanh
cho thue am thanh san khau tphcm
cong ty dong duong

LÝ DO CHỌN ÂM THANH ÁNH SÁNG ĐÔNG DƯƠNG

  • MỤC TIÊU KHÁCH HÀNG LÀM TRUNG TÂM CỦA HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH
  • CUNG CẤP DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHUYÊN NGHIỆP DỰA TRÊN CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUYÊN NGÀNH
  • TỐI ƯU CHI PHÍ ĐẦU TƯ CHO QUÝ KHÁCH THEO YÊU CẦU CỤ THỂ VỚI PHỤ KIỆN ĐẠT TIÊU CHUẨN NGÀNH
Contact us: 21 Phan Lo 02 str., ward Long Thoi, Nha Be dist., HCMC, Vietnam, phone: 028 2244 9119, amthanhanhsangdongduong@gmail.com

Live-event Reinforcement

ESS Man-power reinforcement, sound and lighting reinforcement.
Please call: (08)62785117, (08)22449119, Miss Thao.

Hotline: (84) 0979 230 260, Mr. Lam, www.amthanhanhsangdongduong.vn

ÂM THANH ÁNH SÁNG ĐÔNG DƯƠNG - PHÒNG KỸ THUẬT CỦA CÁC CÔNG TY TỔ CHỨC SỰ KIỆN.

Shows completed
Dong duong Heineken dong duong sound lighting reinforcement
dong duong sound lighting reinforcement dong duong sound lighting reinforcement dong duong sound lighting reinforcement
dong duong sound lighting reinforcement cho-thue-san-khau-tphcm.jpg DinhTam_DongDuong_Staff
cho-thue-am-thanh dong duong sound lighting reinforcement-0979230260 dong duong sound lighting reinforcement
chothueamthanh14 dong duong sound lighting reinforcement sound-lighitng-reinforcement-vietnam
cho-thue-san-khau-tphcm.jpg cho-thue-san-khau-to-chuc-su-kien-0908455425.jpg sound-lighitng-reinforcement-hochiminh-vietnam
cung-cap-thiet-bi-am-thanh-loa-san-khau-tphcm-Jbl-Prx735 Digital_audio_console_Midas cung cap thiet bi am thanh san khau
JBL PRX735, Active-3-way speaker Digital_audio_console_Midas Line array system
jbl_srx_828p_thiet_bi_am_thanh_san_khau_chuyen_nghiep_dong_duong_0908455425 jbl_srx_828p_thiet_bi_am_thanh_chuyen_nghiep_dong_duong_0908455425 jbl_srx_828p_thiet_bi_am_thanh_dong_duong_0908455425
Self-powered (actived) speaker, JBL SRX828P EQ, Crossover, Limiter inside Very-low-frequency, high power, light weight

Contact us: 21 Phan Lo 02 str., ward Long Thoi, Nha Be dist., HCMC, Vietnam, phone: 028 2244 9119, amthanhanhsangdongduong@gmail.com

cong-ty-am-thanh-anh-sang Công ty cổ phần đào tạo nghề và kỹ thuật thiết bị âm thanh ánh sáng Đông Dương
Tax registration number: 0305299602.
Offical addr.: 18 Bau Cat str., ward 14, Tan Binh dictr., HCMC.
Account holder: Công ty CP Đào Tạo Nghề và Kỹ Thuật Thiết Bị Âm Thanh Ánh Sáng Đông Dương.
Account number: 060029572405, SACOMBANK, Bau Cat str., Tan Binh dictr., HCMC.
Legal representative: Nguyen Hoang Thanh Lam.
Phone number: (028) 2244 9119, (028) 6278 5117, hotline: 0979 230 260.
Email: amthanhanhsangdongduong@gmail.com, website: www.amthanhanhsangdongduong.vn
q q q q q q q q q q q q
t t t t t t t t t t t t
Who we are Drilled man-power reinforcement Sound and lighting reinforcement Live-event equipment Technology infor
| Support | Contact us | Vietnamese |